Souhlas se zpracování osobních údajů uvedených v přihlášce

 

 

  1. Na základě přihlášky na Breathe Camp 2019 prostřednictvím webových stránek www.breathecamp.cz budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vladimírem Dolejšem, IČ 67619614, se sídlem Říčany – Strašín, Habrová 139/11, PSČ 25101 (dále jen “Pořadatel”), zpracovávány a uchovávány tyto vaše osobní údaje: e-mail, jméno, adresa, telefon, věk, profese, a to po dobu 5 let ode dne odeslání přihlášky.

 

  1. Tyto osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu za účelem plnění povinností Pořadatele akce vyplývajících z mé přihlášky, a to zejm.: kontaktování přihlášených účastníků, zadání organizačních pokynů, zasílání e-mailového sdělení s informacemi k pořádaným akcím. Dále berete na vědomí, že ve vztahu ke svým osobním údajům máte zejm. následující práva:

 

  1. mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 nařízení 2016/679),
  2. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 nařízení 2016/679),
  3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 nařízení 2016/679,
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 nařízení 2016/679,
  5. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 nařízení 2016/679,
  6. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 nařízení 2016/679.